De eldste snikekattene er kjent helt tilbake til begynnelsen av tertiær, og de utviklet etter hvert et stort antall former som var spredt over Eurasia og Afrika, men de nådde aldri Nord- og Sør-Amerika.