Hjortene er en forholdsvis sen gren av de partåede klovdyrene, først kjent fra Eurasia i miocen, mellomtertiær. Hjortene spredte seg raskt på den nordlige halvkule, men kom aldri til Australia, Sør-Amerika og Afrika sør for Sahara. Det er funnet store mengder av fossile hjorter, som alle viser nært slektskap med de nålevende hjortedyrene. I kvartær utviklet det seg noen kjempeformer, som den irske kjempehjorten, Megaceros,med 2–3 m bredt gevir (Europa), og kjempeelgen, Cervalces,i Nord-Amerika.