De eldste kjente harer er fra eldre tertiær i Eurasia og Amerika. Allerede de første kjente fossile harene har de karakteristiske trekkene for denne ordenen og gir oss således lite opplysninger om harenes opprinnelse og slektskapsmessige tilknytning. Nyere undersøkelser tyder imidlertid på at de har felles opphav med springspissmus.