Fossekallfamilien, fuglefamilie i ordenen spurvefugler. Omfatter fem arter som er utbredt i tempererte og fjellrike deler av Eurasia og Den nye verden. Bare den vanlige fossekallen forekommer i Europa.