Fosfotyrosin er et stoff som inngår i prosesser som har med signaloverføring i celler å gjøre. Et viktig trinn i reguleringen av cellenes atferd i flercellulære organismer er den intracellulære signaloverføringen hvor reseptorer på celleoverflaten vil binde stoffer som skilles ut fra andre celler i organismen og sette i gang en prosess som fører til at cellens produksjon av proteiner endres. I mange slike signaloverføringsprosesser er et viktig mellomtrinn en tilkobling av fosfatgrupper til proteiner. Det er flere aminosyresidekjeder som kan fosforyleres, men i signaloverføringen er fosforylering av sidekjeden til aminosyren tyrosin spesielt viktig. Ofte vil tyrosinrester i reseptoren selv fosforyleres som første trinn i signaloverføringsprosessen. Antistoffer rettet mot fosfotyrosin har blitt viktige verktøy i forskernes innsats for å oppklare detaljene i signaloverføringsprosessen.