Organiske fosforforbindelser kan brukes til bekjempelse av skadelige insekter og midder, særlig på planter. I dag er det svært få fosformidler som er tillatt som plantevernmidler i Norge. Mange midler ble trukket tilbake pga. høy giftighet, av miljømessige årsaker eller fordi nye, mindre farlige og mer effektive spesialmidler har kommet på markedet, se insektmidler.