Fosforescensspektrometri er en metode innen analytisk kjemi. Se fluorescens- og fosforescensspektrometri.