I alminnelig språkbruk det sted, den forsamling, institusjon eller lignende der en sak rettelig hører hjemme og bør behandles.