Forspill, ouverture, selvstendig instrumental innledning til et skuespill eller opera; også intonasjon til salme (koralforspill, orgelforspill).