Nært samarbeid mellom ulike forskergrupper, for eksempel i form av hyppige fellesmøter eller delvis bruk av samme metoder (forskningsnettverk).