Forsiringer, i musikk fellesbetegnelse på alle slags utsmykninger som trille, forslag, mordent, koloratur, kadens m.m. Før 1700-tallet satte utøveren dem i alminnelighet til selv. Se også ornamentikk.