Anspenne, anstrenge, særlig mer enn forsvarlig; påskynde sterkt.