Tyde (en kode) uten kjennskap til nøkkelen koden er laget etter: jf. kryptoanalyse.