Forseglede ruter, fabrikkfremstilte vindusruter der to eller flere glass er satt sammen til en enhet og forseglet luft- og damptett langs kantene. Forseglingen kan utføres ved liming, lodding eller sammensmelting av glasset, og luften i mellomrommet mellom glassflatene må være meget tørr. Forseglede ruter gir enklere vinduskonstruksjon og letter rengjørings- og vedlikeholdsarbeidet. En eller flere av glassene kan være spesialglass, som gir ruten spesielle bruksegenskaper, se energiglass.