Forsøksfiske, og letetjeneste for fiskeflåten drives av Fiskeridirektoratet og finansieres dels ved bevilgninger på det ordinære statsbudsjettet og for en betydelig del av effektiviseringsmidler bevilget under de årlige støtteavtaler mellom staten og Norges Fiskarlag. Drives for det meste med leide fartøyer, men også kombinert med de undersøkelser som havforskningsfartøyene driver. Virksomheten er i senere år betydelig utvidet. Formålet med forsøksfiske og letetjenesten er dels å påvise drivverdige fiskeforekomster, finne nye områder for fiske, prøve nye redskaper m.m. De årlige overføringer fra Ordningen for fiskeforsøk og veiledning er blitt gradvis redusert til ca. 5 mill. kr i 2003.