Forsøksfelt, jordstykke som blir brukt til markforsøk, og som er inndelt i rettvinklede ruter. Rutene blir gjødslet eller stelt på ulike måter, tilsådd med ulike planteslag og så videre. Forsøksresultatene finner man ved å veie og analysere avlingene på de enkelte ruter. Forsøksfeltene blir dels lagt på forskningsstasjoner, dels som spredte felter på ulike gårdsbruk, og da ofte i samarbeid mellom forskningsstasjoner og forsøksringer.