Formuesregistrering, offentlig registrering av all privat formue. I Norge fikk man formuesregistrering ved provisorisk anordning av 5. september 1945.Man ble pålagt å gi spesifisert oppgave over all formue, samt å innlevere alle pengesedler (unntatt 1 og 2 kr-sedler), hvorav bare en liten del ble tillatt vekslet, resten ble satt på sperret konto (riksinnskudd). Hensikten var å sanere pengevesenet og skaffe et sikkert grunnlag for den engangsskatt på formuesstigning som ble pålagt etter krigen.