Formstein, teglstein, spesielt formet for å danne del av et ekstraordinært bygningselement, f.eks. en rund pilar, en profilert vindusomramning eller et annet dekorativt ledd. Meget benyttet i den middelalderlige teglsteinsarkitektur; blir nå sjelden brukt.