Læren om bygningskunstens historie, de arkitektoniske stilarters oppkomst og utvikling, deres konstruktive oppbygning og detaljutforming.