Formell, som gjelder formen alene og ikke innholdet. I matematikken anvendes ofte en formell (formal) betraktningsmåte ved å fremheve de rent abstrakte og logiske sammenhenger uavhengig av arten eller tolkingen av de symboler som inngår. Et lignende skille mellom det formelle og det innholdsmessige finner man også i lingvistikken, hvor man på den ene side har syntaks og grammatikk og på den annen side semantikk.