Som er bare form, uten innhold eller reell betydning, f.eks. «en formell protest, visitt».