Fast forbindelse av ord, fast kort setning, talevending, brukt særlig ved visse seremonier, rettshandlinger eller lignende (av bindende art). Den romerske prætor tilrettela et tvistemål for dommeren ved hjelp av faste formulae.