Formbarhet, betegnelse for hvor lett og hvor mye et materiale kan la seg forme plastisk uten at det sprekker eller at andre skader oppstår.