Formalia, former eller fremgangsmåte som er påbudt eller som har sin rot i skikk og bruk; jfr. formalitet.