Person som avgir erklæring om at betingelsene for ekteskap er til stede. Ved ekteskapsinngåelsen skal hver av brudefolkene ha en forlover, som på ære og samvittighet skal erklære at han eller hun nøye kjenner vedkommende, og opplyse om parten tidligere har inngått ekteskap, eller om denne er beslektet med den annen part slik at ekteskap er forbudt etter ekteskapsloven av 4. juli 1991. En forlover må være myndig, dvs. fylt 18 år. Fylkesmannen kan i særlige tilfeller samtykke i at ekteskap inngås uten forlovere, eller at begge parter har den samme forlover.