Forlengingsrør, fra slutten av produksjonsfôringsrøret og ned gjennom reservoaret på en petroleumsbrønn brukes av og til et forlengingsrør, som i motsetning til fôringsrørene ikke føres tilbake til brønnhodet på toppen av brønnen. På norske petroleumsfelt er en vanlig dimensjon på et slikt forlengingsrør 7" (17,8 cm) utvendig diameter, men også mindre dimensjoner brukes.