Forlatt hull, petroleumsbrønn som ikke lenger er i bruk, som regel borehull hvor det ikke ble gjort drivverdige funn. Slike brønner skal plugges og forsegles omhyggelig før de forlates permanent. For midlertidig forlatte brønner benyttes et noe enklere system for plugging.