Forkrøpning, forskyvning av retningsforløpet for en profilert list eller omramning, med bibehold av profilen, også i overgangsleddene. Særlig anvendt under barokken og rokokkoen.