Forkne, den delen av forbenet som ligger opp til forkneleddet, carpus, mellom underarms- og mellomfotknoklene, articulatio carpi.