Utfelling av kiselsyre (silisium) i celleveggen i plantevev, mest i epidermis (overhuden) og i de nærmeste cellelag under. Hos arter i gressfamilien og starrfamilien er epidermis ofte sterkt forkislet – dette bidrar til å gjøre stråene stive. Den sterkest forkislede planten i vår flora er skavgress, som er så stiv og hard av utfelt kiselsyre at den kan brukes til polering av kobber- og tinnkar. Hos kiselalgene består celleveggen av nesten ren kiselsyre.