Hos noen planter avsettes det kalsiumkarbonat i celleveggene; alminneligst er dette hos vannplanter, især alger, hvor celleveggene kan bli så sterkt forkalket at de blir korallignende (eks. Corallina). Hos neslefamilien og andre planter oppstår det lokale forkalkninger i overhudcellenes yttervegger, de såkalte cystolitter, som etter hvert tiltar i størrelse og til sist rager inn i cellerommet som et stilket, kølle- eller kuleformet, vortet legeme.