Forherd, lav beholder av ildfast materiale tilknyttet en smelteovn umiddelbart foran tappehullet. Forherd tjener som mellomstasjon for flytende metall før det støpes ut. En viss rensing (utskilling av slagg) kan foregå på forherd.