Forhåndsboring, forboring, eng.pre-drilling, gjøres med flyttbar borerigg eller boreskip før produksjonsplattformen installeres på feltet. Sikrer rask oppstart av petroleumsproduksjonen.