Forgassing er hel eller delvis omdannelse av fast eller flytende brensel til gassformig brensel.