forfordele

Artikkelstart

Forfordele er innen jus det å tildele en person mindre enn det vedkommende har krav på. For eksempel vil en insolvent skyldner som begunstiger enkelte kreditorer på bekostning av de andre, forfordele dem som får for lite.

I de senere årene har det hendt at ordet forfordele er blitt brukt i motsatt betydning, altså om å favorisere noen ved å gi vedkommende mer enn hen har krav på. Språkrådet anbefaler imidlertid at man fortsetter å bruke ordet i den tradisjonelle betydningen, nemlig å gi noen mindre enn vedkommende har krav på.

Forfordeling av kreditorer kan medføre straffeansvar. Etter straffeloven av 2005 § 407 (i kraft 2015) straffes en insolvent skyldner som

  • ikke begjærer åpning av gjeldsforhandling eller konkurs dersom unnlatelsen medfører at en disposisjon eller et utlegg ikke kan omstøtes og dette forringer fordringshavernes dekningsutsikt betydelig
  • eller dersom skyldnerens næringsvirksomhet klart går med tap, og skyldneren må innse at han ikke vil kunne gi fordringshaverne oppgjør innen rimelig tid.

Unnlatelse av å begjære gjeldsforhandling eller konkurs er likevel straffri dersom skyldneren har opptrådt i forståelse med fordringshavere som representerer en vesentlig del av fordringsmassen med hensyn til beløp og antall. Strafferammen er bøter eller fengsel i inntil to år. Uavhengig av om forfordelingen er straffbar, vil den i mange tilfeller kunne omstøtes etter reglene i dekningsloven av 8. juni 1984 kapittel 5 (se omstøtelse).

Forfordeling av livsarvinger kan av og til bøtes på ved avkorting i arv for den som har fått for mye.

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Kommentarer (4)

skrev Marius Helgå

Burde det ikke være klargjort i siste setning i første avsnitt her at betydningen «gi for mye» er feilaktig? Bokmålsordboka er iallfall klinkende klar på hvilken betydning ordet forfordele har, og at fler og fler ikke vet hva ordet betyr og bruker det feil kan vel ikke rettferdiggjøre at SNL gir feilinformasjon? http://www.dokpro.uio.no/perl/ordboksoek/ordbok_retro.cgi?OPP=forfordele

svarte Ida Jackson

Da er det rettet opp, og det knapt i underkant av en time etter at feilen ble påpekt i kommentarfeltet. Jon Gisle, du er et forbilde for andre fagansvarlige. Bombadil - takk for at du la merke til denne unøyaktigheten. Jeg irriterer meg også når jeg hører folk bruke "forfordele" feil. MvhIda JacksonNettansvarlig

skrev Jon Gisle

Artikkelen er nå presisert.

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg