forfordele

Forfordele, det å tildele en person mindre eller mer enn det vedkommende har krav på etter en riktig eller rettferdig fordeling. En insolvent skyldner som begunstiger enkelte fordringshavere, forfordeler for eksempel de øvrige.

Forfordeling av kreditorene kan medføre straffeansvar. Etter straffeloven av 2005 § 407 (i kraft 2015) straffes en insolvent skyldner som

- ikke begjærer åpning av gjeldsforhandling eller konkurs dersom unnlatelsen medfører at en disposisjon eller et utlegg ikke kan omstøtes og dette forringer fordringshavernes dekningsutsikt betydelig,

- eller dersom skyldnerens næringsvirksomhet klart går med tap, og skyldneren må innse at han ikke vil kunne gi fordringshaverne oppgjør innen rimelig tid.

Unnlatelse av å begjære gjeldsforhandling eller konkurs er likevel straffri dersom skyldneren har opptrådt i forståelse med fordringshavere som representerer en vesentlig del av fordringsmassen med hensyn til beløp og antall. Strafferammen er bøter eller fengsel i inntil 2 år. Uavhengig av om forfordelingen er straffbar, vil den i mange tilfeller kunne omstøtes etter reglene i dekningsloven av 8. juni 1984 kap. 5, se omstøtelse.

Forfordeling av livsarvinger kan undertiden bøtes på ved avkorting i arv.

Kommentarer (3)

skrev Marius Helgå

Burde det ikke være klargjort i siste setning i første avsnitt her at betydningen «gi for mye» er feilaktig? Bokmålsordboka er iallfall klinkende klar på hvilken betydning ordet forfordele har, og at fler og fler ikke vet hva ordet betyr og bruker det feil kan vel ikke rettferdiggjøre at SNL gir feilinformasjon? http://www.dokpro.uio.no/perl/ordboksoek/ordbok_retro.cgi?OPP=forfordele

svarte Ida Jackson

Da er det rettet opp, og det knapt i underkant av en time etter at feilen ble påpekt i kommentarfeltet. Jon Gisle, du er et forbilde for andre fagansvarlige. Bombadil - takk for at du la merke til denne unøyaktigheten. Jeg irriterer meg også når jeg hører folk bruke "forfordele" feil. MvhIda JacksonNettansvarlig

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg