Foreldreråd, i grunnskolen råd der alle foreldre eller andre foresatte med barn i skolen er medlemmer. Foreldrerådet velger et arbeidsutvalg (FAU), som igjen velger 2 medlemmer til skolens samarbeidsutvalg. Klassekontaktene for den enkelte klasse utgjør ofte foreldrerådets arbeidsutvalg. Foreldrerådet skal bl.a. arbeide for å bygge ut kontakten mellom hjem og skole, ta opp saker av interesse, og uttale seg om saker det får seg forelagt, f.eks. av samarbeidsutvalget.