Fordeler, komponent på bensinmotorer som har til oppgave å fordele høyspent elektrisk strøm fra coilen til tennpluggene. Fordeleren kan også ha vakuum- og sentrifugalregulator for regulering av tenningstidspunkt. Mot slutten av 1980-årene ble det introdusert elektroniske fordelerløse tenningsanlegg. Alle bevegelige deler er erstattet av stillestående komponenter som ikke er utsatt for slitasje eller ytre påvirkning.