Forbundsregjering, føderal regjering, betegnelse på den nasjonale regjeringen i en forbundsstat. I Tyskland og Østerrike brukes betegnelsen Bundesregierung, i Sveits Bundesrat/Conceil Fédéralog i USA The Federal Government.