I Sveits navnet på regjeringen. Det er tverrpolitisk og består av 7 medlemmer som velges av forbundsforsamlingen.