Forfatningsorgan i Forbundsrepublikken Tyskland; representantene utpekes av delstatenes regjeringer. Medvirker ved forbundsstatens lovgivning og sentraladministrasjon.