Forbundsdag, 1815–66 navn på de tyske regjeringers fellesrepresentasjon i Frankfurt am Main; den bestod av utsendinger fra de enkelte stater under Østerrikes forsete.