Forberedende statsråd er et uformelt møte hvor regjerningen klarerer sakene som skal legges fram i det offisielle statsrådet. Forberedende statsråd holdes vanligvis dagen før statsråd, som regel torsdager. Møtet består i hovedsak av en siste gjennomgåelse av de saker som skal opp i statsråd. De reelle avgjørelser er da som regel fattet tidligere, i regjeringskonferanser, som vanligvis holdes mandager og torsdager (i tilknytning til forberedende statsråd). Verken forberedende statsråd eller regjeringskonferansene er omtalt i Grunnloven, annen lov eller i regjeringsinstruksen og er slik sett uformelle møter. At de ennå ikke er formelt omtalt i slike dokumenter, henger blant annet sammen med at 1814-grunnloven formelt forutsetter at Kongen leder regjeringen og at avgjørelsene er hans avgjørelser.