Forberedende prøver, ulike typer forkurs ved norske universiteter og høyskoler som må være bestått før en student har adgang til å melde seg til forskjellige eksamener eller deler av disse. Alle studenter ved universitetene må uansett fagstudium avlegge examen philosophicum (ex.phil.) og eventuelt examen facultatem (ex.fac.), der denne blir krevd. I tillegg kommer eventuelt andre forprøver.