Forankringsrør, det øverste settet av fôringsrør i en petroleumsbrønn.