Fonolitt, tett, finkornet gang eller lavabergart som består av alkalifeltspat, nefelin (eller evt. leucitt) og vekslende mengder av mørke mineraler. Den sprekker ofte opp i tynne plater som klinger når man slår på dem, derav navnet. Bergarten er særlig utbredt i områder med ung (tertiær og kvartær) vulkanisme. Den tilsvarende dypbergart er foidsyenitt (vanligvis nefelinsyenitt).