I prinsippet ethvert lydopptak, men i mange sammenhenger bare lydopptak (uten tilknytning til video, film etc.).