Folkevandringsstil, den eldste fase av den germanske dyreornamentikk; tilhører slutten av 400- og 500-tallet e.Kr.