Folge, (dial., fra norrønt), tynt dekke, hinne, særlig av snø. Første ledd i Folgefonn.