Fold, (uvisst opphav), kve, inngjerding for husdyr.