Fokus, klasse i et fasettert skjema oppnådd ved inndeling ved hjelp av ett kriterium. Eksempel: innen fagområdet pedagogikk kan man dele inn skoler etter edukandens alder og oppnå foki som førskoler, barneskoler og så videre.